ניהול משרד עורכי דין

שירותים » תפעול, אדמיניסטרציה ותהליכי עבודה
ניהול משרד עורכי דין
כמו בנושאים אחרים, ניהול משרד עורכי דין שונה מסקטורים אחרים ושונה בין משרד למשרד. הסיבות לשוני בניהול משרד עורכי דין, הינן רבות ומגוונות.
 
גם בנושא ניהול משרד עורכי דין, אל לנו לחטוא במחשבה כי אנו משרד קטן בו ארבע או חמישה עורכי דין ואין לנו צורך בכך. רובם של הנושאים הקשורים בניהול משרד עורכי דין נכון וחשוב, הן למשרד בו 5 עובדים מקצועיים והן למשרד בו מעל 100 עובדים מקצועיים.
מודל ניהול משרד עורכי דין מיושם תחת תוכניתו האסטרטגית הרב שנתית של המשרד וכחלק מן המבנה הארגוני שלו וכוח האדם.
במודל ניהול משרד עורכי דין אנו מטפלים במסגרת תוכנית עבודה שנתית מתוקצבת בין השאר בנושאים הבאים: 
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבט אדמיניסטרטיבי ותפעולי של המשרד תחת שותף מנהל/מנהל המשרד.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי סביבת עבודה כמנוף להצלחת המשרד.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי "תקורות" לרבות הביטי חיסכון וניהול סיכונים.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי הוצאות "משרדיות" לרבות הביטי חיסכון וניהול סיכונים.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי סביבת עבודה ולבקשת המשרד עד רמת ISO.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי תהליכי עבודה תפעוליים ואדמיניסטרטיביים עד רמת ISO.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי הליכי פתיחת לקוחות ותיקים במשרד.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי ניגוד אינטרסים כנגזר מניהול סיכוני המשרד ודרישת חברות הביטוח.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי הספרייה הפיסית והדיגיטאלית.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי טיפול בהיבטיי הפצת רשומות מובנה ומידע ציבורי כללי במשרד.
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי כתיבה פנים משרדית וארגונה, טיפול ב - "הפצצת המידע",
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי הארכיב וניהולו כסעיף במבנה ארגוני,
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי האחדה בין עולמות הלקוחות, והתיוק הפיסי והאלקטרוני,
 • ניהול משרד עורכי דין בהיבטי ארגון ספקים, הטמעת שיטת מכרז, יתרון לגודל ועוד..
 • ועוד נושאים נוספים... הקשורים באופן ישיר או עקיף בניהול משרד עורכי דין.
מצ"ב כדוגמא כלי לניהול סגמנט האדמינסטרציה בתוכנית עבודה מתוקצבת PDF
מצ"ב תרשים זרימה לניהול לקוח ונגזרותיו
מצ"ב מאמר בנושא טכנולוגיה של משרד עורכי דין
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים