חדשות » ברכות למיזוגים אשר הושלמו לאחרונה
ברכות למיזוגים אשר הושלמו לאחרונה

ברכות למיזוגים אשר הושלמו לאחרונה, בין משרד אלמוג דורון למשרדו של יוסף תמיר, בין משרד סלומון ליפשיץ לעו"ד עינת כרמי ברק ובין משרד קצנל דימנט למשרדו של אריאל פרנק.

חדשות