הערכת שווי של משרד עורכי דין

שירותים » חוות דעת והערכות שווי
הערכת שווי של משרד עורכי דין, אובדן השתכרות של עורכי דין, שכר טרחה ראוי של עורכי דין
 אנו נותנים חוות דעת שונות לבתי משפט, טריבונלים, ארגונים ואחרים בנושאים שונים הנמנים על התמחותנו ובינהם: הערכת שווי של משרד עורכי דין, אובדן השתכרות של עורכי דין ושכר טרחה ראוי של עורכי דין.הערכות שוי נדרשות בין השאר עת קיימים סכסוכים במשרדי עורכי דין עם או בלי קשר להסכם השותפות.
 
הערכת שווי של משרד עורכי דין
הערכת שווי של משרד עורכי דין, הינו נושא בעל שונות רבה ונגזר מפרמטרים אשר רק חלקם ניתן לכימות. לפרמטרים נוספים בהערכת שווי של משרד עורכי דין, קשה לתת ערך כמותי מספרי ואנו נדרשים להערכה סובייקטיבית הנתמכת בניסיונו של המבצע את הערכת השווי של משרד עורכי הדין. (ראה מאמר).
 
המקרים בהם אנו נדרשים למתן חוות דעת להערכת שווי של משרד עורכי דין הינם בין השאר:
 
Ø      חוות דעת להערכת שווי כללי של משרד עורכי דין.
Ø      חוות דעת להערכת שווי של משרד עורכי דין, בעת פרישת שותף.
Ø      חוות דעת להערכת שווי של משרד עורכי דין, בעת מיזוג משרדים.
Ø      חוות דעת להערכת שווי של משרד עורכי דין, בעת מכירת/העברת פעילות במשרד או חלקו
Ø      חוות דעת להערכת שווי של משרד עורכי דין, בהקשר של מודלים עסקיים שונים בין משרדי עורכי דין
Ø      חוות דעת להערכת שווי של משרד עורכי דין, בעת סכסוכים בין שותפים.
Ø      חוות דעת להערכת שווי של משרד עורכי דין, בעת גירושין.
Ø      ועוד חוות דעת לערכת שווי של משרד עורכי דין בנושאים הכלולים או משיקים לשירותי החברה
 
  אובדן השתכרות של עורכי דין
אובדן השתכרות של עורכי דין נדרש עת עורך דין נפגע ויש לשום את אובדן השתכרותו העתידי. הערכת אובדן ההשתכרות של עורכי דין מבוצע בחברתנו על בסיס מידע רב המגיע לחברתנו בערוצים שונים כדלהלן:
  • מאות השמות בשנה מהן נלמד אובדן השתכרות של עורך דין.
  • מעל 1,500 משרות שאינן משתכללות שאף מהן נלמד אובדן השתכרות של עורך דין.
  • מאות שיחות קריירה למועמדים מהסקטור הפרטי ומהסקטור הציבורי.
  • סיוע לעשרות רבות של משרדים וארגונים משפטיים בשנה, בייעוץ בניהול תקציב כוח האדם.
  • סיוע לעשרות משרדים בשנה, בבניית מבנה השותפות וכניסת שכירים לשותפות.
  • בניית עשרות הסכמי שותפות בשנה ובמהלכם ניתוח של כל מבנה השכר במשרד.
  • סיוע למעל 100 משרדים ומחלקות משפטיות בשנה, בהיבטיי התקציב שלהם לרבות פירוט שכר עורכי הדין כחלק מתקציב כוח אדם אשר גם מהן נלמד אובדן השתכרות של עורך דין.
  • הקמת מחלקות משפטיות בארגונים לרבות מבנה ותמהיל השכר של עורכי הדין.
  • סקרי שכר מכל הגוונים ביחס לסקטור המשפטי מהן נלמד אובדן השתכרות של עורך דין.
 שכר טרחה ראוי של עורכי דין
אנו נותנים חוות דעת שונות בנושא שכר טרחה ראוי של עורכי דין, בין השאר, במקרים הבאים:
 
Ø      שכר טרחה ראוי של עורכי דין בעת סכסוך בין עורכי דין ללקוחות.
Ø      שכר טרחה ראוי של עורכי דין בעת מכרזים לבחירת עורכי דין.
Ø      שכר טרחה ראוי של עורכי דין בעת סכסוך בין עורכי דין במקרים של העברת תיקים.
Ø      שכר טרחה ראוי של עורכי דין בעת סכסוך בין שותפים על נטילת לקוחות להם עבודה קיימת.
Ø      שכר טרחה ראוי של עורכי דין בעת סכסוך בין רשויות שונות לעורכי דין.
למאמר בנושא הערכות שווי של משרד עורכי דין
למאמר בנושא הסכם השותפות
למאמר בנושא צירוף שותפים לשותפות ושותפי חוזה
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים