חדשות » לפרסום בנושא הערכת שווי של משרד ו/או שותף במשרד עו"ד!
לפרסום בנושא הערכת שווי של משרד ו/או שותף במשרד עו"ד!
הערכת שווי של משרד, חלקו, או חלקו של שותף מעסיקה אותנו בעת מכירת פעילות משרד או חלקו, בעת מיזוג ובעת בניית מנגנוני תגמול לשותפים או ניסוח הסדרי פרישה.
כמו כן לאחרונה, נושא זה עולה בלא מעט סכסוכים בין שותפים, הן שהללו נפתרים בין כותלי המשרד והן שהללו מוצאים דרכם אל מפתן בית המשפט, הליך הפישור או הבוררות, לפי המקרה.
 
לכן ולבקשת רבים מכם, בחרנו במאמר קצר זה, לסקור את הסוגיה מנקודת המבט בה אנו מעורבים בהקשרים המפורטים דלעיל.
 
מכיוון שנושא הערכות שווי תלוי ועומד בהליכים שונים, נבהיר כי המפורט במאמר קצר זה, מהווה סקירה כללית בלבד ואין לגזור ממנו כל חוות דעת מקצועית למקרה זה או אחר.
חדשות