חניכה של יועצים משפטיים ושותפים

שירותים » חניכה אישית/Coaching
חניכת שותפים, יועצים משפטיים, מחלקות משפטיות
במודל זה אנו עוסקים בתחומים: חניכת עורכי דין ושותפים, יועצים משפטיים וכן מחלקות משפטיות.
כך אנו מלווים בחניכה אישית מותאמת ליועצים משפטיים, שותפים, שותפים מנהלים, מנהלי מחלקות ו/או קבוצות עבודה, עורכי דין בכירים וזוטרים, מנכ"לי משרדי עורכי דין, מבקרי פנים, מנהלי שיווק, מנהלי חשבונות ושאר בעלי תפקידים בסביבה המשפטית.
חניכת יועצים משפטיים ומחלקות משפטיות נעשית בדרך כלל על ידי יועצים משפטיים בכירים בעלי ניסיון בניהול מחלקות משפטיות בחברות מהגדולות במשק.
שירות חניכת יועצים משפטיים ומחלקות משפטיות כולל את המודלים הבאים:
1.        חניכה בניהול תוכנית עבודה מתוקצבת של מחלקות משפטיות.
2.        חניכה בהכנת תקציב שנתי על ידי יועצים משפטיים ולמחלקות משפטיות.
3.        חניכה בניהול פיננסי שוטף של יועצים משפטיים ומחלקות משפטיות.
4.        חניכה בניהול כוח אדם במחלקות משפטיות.
5.        חניכה ביחס למבנה ארגוני של מחלקות משפטיות.
6.        חניכה במבנה הטכנולוגיה וניהול הידע של מחלקות משפטיות.
7.        חניכה ביחס לניהול סיכונים של יועצים משפטיים ומחלקות משפטיות.
8.        חניכה בסוגיות ניגוד עניינים של יועצים משפטיים.
9.        חניכה ביחס לביטוח ושיפוי של יועצים משפטיים.
10.     חניכה ביחס לביטוח אחריות מקצועית של יועצים משפטיים.
11.     חניכה בהקצאת ו/או גיוס כוח אדם פנימי במחלקות משפטיות מול שכירת משרדי עורכי דין.
12.     חניכה בגיוס כוח אדם חיצוני למחלקות המשפטיות..
13.     חניכה בעריכת מכרזים ו/או איתורים לייעוץ משפטי חיצוני ומשרדי עורכי דין.
14.     חניכה בבחירה וניהול ההתקשרות עם משרדי עורכי דין חיצוניים בארץ ובחו"ל.
15.     חניכה בהסדרי שכר טרחה עם משרדי עורכי דין בארץ ובחו"ל.
16.     יועצים משפטיים ומזכירות חברה.
17.     יועצים משפטיים וביקורת פנים.
18.     מסגרת עבודה של יועצים משפטיים ומועצת מנהלים, וועדת ביקורת וכיוב`.
19.     יועצים משפטיים והתנהלות מול מנהלים אחרים בארגון.
20.     מערך תנאים, תגמולים ואופציות של יועץ משפטי.
21.     סוגיות משתנות לפי הארגון ותפקיד היועצים המשפטיים או זהות המחלקות המשפטיות.
חניכת שותפים מנהלים, מנהלי משרדים או עורכי דין הינה בכל הסוגיות אשר בהתמחותה של החברה כמפורט להלן:

 

למאמר בנושא ניהול קריירה ורמות שכר של יועץ משפטי
למאמר בנושא ניהול משרדי עורכי דין על ידי יועמ"ש והסדר שכ"ט
למאמר בנושא מבנה ארגוני וניהול תוכנית עבודה מתוקצבת של יועץ משפטי
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים