חדשות » העשירונים, המאיון והאלפיון בסקטור עורכי הדין
העשירונים, המאיון והאלפיון בסקטור עורכי הדין

בקישור זה, נוסח מלא של מאמר שפורסם בכלכליסט ובו לראשונה, חלוקה של סקטור עורכי הדין להכנסה בעשירונים, במאיון ובאלפיון בסקטור, רובדי הסקטור, ניהול קריירה וכיוב`

חדשות