שכר עורכי דין

שירותים » סקרי שכר
סקרי שכר של עורכי דין
 כולנו עדים לתמורות בנושא השכר והתגמול ברמות השונות של עו"ד, שותפים וצוות מינהלי.תמורות אלו יוצרות צורך קבוע בעריכת סקרי שכר של עורכי דין.
אנו עורכים בקרב משרדי עורכי דין ומחלקות משפטיות ובאמצעות כלים מתמחים: סקרי שכרי של עורכי דין, הרצאות, חניכה, וחוות דעת ספציפיות בנושא סקרי שכר של עורכי דין כגון חוות דעת שניתנה לארגון הפרקליטים.
סקרי שכר של עורכי דין מתמקדים בנושאי: שכר/תגמול/חלוקת רווחים, מסלולי קריירה בקרב עו"ד ו/או השותפים, תוך השוואתם  לפרמטרים הרלבנטיים להשוואה מניסיוננו והאגורים בבסיסי המידע של חברתנו ו/או ביחידת ההשמה שלנו.
סקרי שכר של עורכי דין מוזמנים על ידי עורכי דין (וועדים שונים),משרדים, ארגונים, יחידות ו/או מנהלי משאבי אנוש וכיוב`.
 
לקוחותינו עושים שימוש בסקרי השכר של עורכי דין לצורך ניהול מערך התגמול והשכר של עובדי המשרד המקצועיים ו/או הצוות המנהלי, בעת שיחות הערכה ולצרכים נוספים.
סקרי שכר של עורכי דין מתעדכנים מידי חציון ועיתים אף בתדירות גבוהה יותר.
סקרי שכרי של עורכי דין אובדן מבוצעים בחברתנו על בסיס מידע רב המגיע אלינו בערוצים שונים כדלהלן:
  • מאות השמות בשנה מהן נבנים סקרי שכר של עורכי דין.
  • מעל 1,500 משרות שאינן משתכללות התורמים מידע רב לסקרי שכר של עורכי דיןן.
  • מאות שיחות קריירה למועמדים מהסקטור הפרטי ומהסקטור הציבורי.
  • סיוע לעשרות רבות של משרדים וארגונים משפטיים בשנה, בייעוץ בניהול תקציב כוח האדם.
  • סיוע לעשרות משרדים בשנה, בבניית מבנה השותפות וכניסת שכירים לשותפות.
  • בניית עשרות הסכמי שותפות בשנה ובמהלכם ניתוח של כל מבנה השכר במשרד.
  • סיוע למעל 100 משרדים ומחלקות משפטיות בשנה, בהיבטיי התקציב שלהם לרבות פירוט שכר עורכי הדין כחלק מתקציב כוח אדם אשר גם מהם נבנים סקרי שכר של עורכי דין.
  • הקמת מחלקות משפטיות בארגונים לרבות מבנה ותמהיל השכר של עורכי הדין המשלימים מידע לסקרי שכר של עורכי דין.
  • חוות דעת על אובדן השתכרות של עורכי דין התורמים מידע לסקרי שכר של עורכי דין.
 לקבלת מידע בנושא סקרי שכר של עורכי דין, או להתאמה ספציפית של סקרי שכר של עורכי דין אנא צרו עימנו קשר.

 

דוגמא לגרפים והשוואות מסקר שכר
למאמר כללי בנושא תגמול ושימור כוח אדם במשרד עורכי דין
למאמר בנושא: סקר השכר עבור הפרקליטים
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים