ניהול כוח אדם במשרד עורכי דין

שירותים » ניהול כוח אדם
כוח אדם במשרד עורכי דין
 כוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות הינו המשאב המרכזי. לנו כעורכי דין, אין מלאי מוצרים או פס ייצור תעשייתי, כל אשר יש לנו הוא כוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות. לפיכך הטיפול בכוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות הינו אחד הדברים החשובים ביותר אם לא החשוב בהם. גם הטיפול בכוח אדם במשרד עורכי דין או במחלקות משפטיות, שונה בהיבטים רבים מסקטורים אחרים.
 
בנושא ניהול כוח אדם במשרד עורכי דין או במחלקות משפטיות, אל לנו לחטוא במחשבה כי אנו ארגון קטן. רובם המכריע של הנושאים המפורטים להלן בעניין כוח אדם במשרד עורכי דין או במחלקות משפטיות, נכון למשרד עורכי דין ומחלקות משפטיות בכל גודל.
 
במודל כוח אדם במשרד עורכי דין או במחלקות משפטיות, אנו  בוחנים את האסטרטגיה הרב שנתית לנושא כוח אדם וכיצד זו מוצאת ביטוייה בתוכנית העבודה המתוקצבת. (ראה פרסום ודוגמאות בהמשך):
 
אנו מטפלים בכוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות בין השאר בניתוח מבנהו של ההון האנושי והקבוצות הנמנות עליו, במבניים הארגוניים אדמיניסטרטיביים והמקצועיים.
במקרים בהם נדרש הדבר אנו מסייעים בגיוס כוח אדם למשרד עורכי דין או למחלקות משפטיות באמצעות יחידת ההשמה שלנו וכן בסיוע סקרי השכר שלנו.

אנו מסייעים גם לעורכי דין, שותפים ויועמשי"ם בניהול קריירה, הכנה לראיון עבודה, סיוע בכתיבת קורות חיים וכד`.

בנושא כוח אדם במשרד עורכי דין או במחלקות משפטיות אנו מדגישים את חשיבות המשאב האנושי ואת ההתייחסות אליו מחד כאמצעי ייצור ומאידך, כהון אנושי אותו יש לשמר, לטפח ולהיות קשוב לצרכיו ושאיפותיו. 
 
אנו מטפלים בנושא כוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות במסגרת תוכניות עבודה שנתיות מתוקצבות אשר דוגמא לחלק מסעיפיה מוצגים בפרסום המצורף. במסגרת התוכנית ניתן מענה לסוגיות הבאות:
 • גיוס והשמה של כוח אדם במשרד עורכי דין ומחלקות משפטיות.
 • אוריינטציה בקבלת כוח אדם במשרדי עורכי דין ומחלקות משפטיות.
 • ניהול קריירה ואופק מקצועי של כוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות.
 • מודלים של תגמול ושכר של כוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות.
 • תיקי עובד.
 • שכר ותנאים של כוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות.
 • תקשורת פנים ארגונית על כליה השונים.
 • הדרכה והעשרה.
 • לימודים אקדמאיים.
 • חילופי עורכי דין עם עמיתים בחו"ל.
 • גיבוש ורווחה של כוח אדם במשרדי עורכי דין ומחלקות משפטיות.
 • שיחות הערכה.
 • סקר שביעות רצון.
כמו כן באופן משיק למודל כוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות, אנו עורכים בקרב משרדי עורכי דין ומחלקות משפטיות ובאמצעות כלים  מתמחים: סקרי שכר, הרצאות, חניכה, וחוות דעת ספציפיות. הסקרים ו/או חוות הדעת מתמקדות בנושאים: כוח אדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות, שכר/תגמול/חלוקת רווחים, מסלולי קריירה בקרב עו"ד ו/או השותפים, תוך השוואתם  לפרמטרים הרלבנטיים להשוואה, מניסיוננו והאגורים בבסיסי המידע של חברתנו ו/או ביחידת ההשמה שלנו.
 לקוחותינו עושים שימוש בסקרי השכר לצורך ניהול מערך התגמול והשכר של כוח האדם במשרד עורכי דין ובמחלקות משפטיות ובכלל זה עובדי המשרד המקצועיים ו/או הצוות המנהלי.

    

למאמר כללי בנושא כוח אדם במשרד עורכי דין
למאמר בנושא מבנה ארגוני מקצועי של משרד עורכי דין
למאמר בנושא שוק העבודה של עורכי דין ונושאי גיוס והשמה
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים