חדשות » סיוע מתמחה למשרדים ושותפים בנושאי זכויות פנסיוניות, דמי ניהול וכד`
סיוע מתמחה למשרדים ושותפים בנושאי זכויות פנסיוניות, דמי ניהול וכד`

.לאור הפרסומים על העדר ידע בנושא מערך הזכויות הפנסיוני, ואובדן סכומי עתק על דמי ניהול, קיבלנו פניות רבות לסייע בנושא זה. לשם כך חברנו עם גורמי ייעוץ מיומנים ומנוסים להם ניסיון בעבודה עם שותפים ועורכי דין. לפרטים פנו אלינו למשרדי החברה או לכתובת web@glawbal.com.

חדשות