אחריות מקצועית של עורכי דין

שירותים » ניהול סיכונים וביטוחי אחריות מקצועית
ניהול סיכונים, אחריות מקצועית של עורכי דין, רשלנות מקצועית של עורכי דין
 השנים האחרונות מאופיינות בעלייה משמעותית בתביעות רשלנות מקצועית של עורכי דין ועורכי פטנטים. עלייה זו מתבטאת בכמות התביעות ובגובה הסכום הנתבע עקב רשלנות מקצועית של עורכי דין וכן בהתמחויות השונות אשר הפכו נשוא לתביעת אחריות מקצועית של עורכי דין.
 
למופע תביעות רשלנות מקצועית של עורכי דין עילות, סיבות והסברים רבים שיקובצו בקצרה לקבוצות הבאות:
 
א.       עליית סף המודעות בקרב לקוחות לתבוע עורכי דין בגין אחריות מקצועית של עורכי דין ובמקרים רבים בכריכתם של תביעות אחריות מקצועית של עורכי דין בסכסוכי שכר טרחה.
ב.       הליכים משפטיים ופסיקות של בתי המשפט המלמדות על עליית מדרגה בנכונות בתי המשפט להכיר ברשלנות מקצועית של עורכי דין. 
ג.        חשיפת המשרדים ללקוחות חו"ל, חושפת אותם גם לנהוג בנושא תביעות אחריות מקצועית של עורכי דין בחו"ל.
ד.       ריבוי תהליכים ו/או עובדים, גורם אף הוא לטעויות שעשויות להוביל לתביעות אחריות מקצועית של עורכי דין.
ה.      מורכבותן של עסקאות והדין או הליכים הפרוצדוראליים החלים עליה מוביל לתביעות אחריות מקצועית של עורכי דין.
ו.         גדילתם של המשרדים וריכוזו של המשק יוצרת פוטנציאל גדול יותר של ניגודי אינטרסים המהווה לאחרונה, עילה לתביעות אחריות מקצועית של עורכי דין.
ז.        עילות כלליות שיורדות לשורש הכשרתם מיומנותם ועיתים, מהימנותם ואמינותם של עורכי הדין אשר מביאות לקוחות לתבוע אותם ברשלנות מקצועית של עורכי דין.
ח.      השתכללותה של הטכנולוגיה ותעבורת המידע חושפת את עורכי דין לכשלים המובילים לאחריות מקצועית של עורכי דין.
ט.      ואחרון, קיימת תחושה כי עורכי הדין עצמם קלים יותר בידם על ההדק בהגשת תביעות רשלנות מקצועית של עורכי דין.
 
במודל אחריות מקצועית של עורכי דין, אנו מרחיבים ומטמיעים מודל ניהול סיכונים רחב בקרב משרדי עורכי הדין ומחלקות משפטיות, לשם טיפול בסיכונים השונים ולשם טיוב פוליסות האחריות המקצועית והפחתת הפרמיות עד עשרות אחוזים!
בנושא אחריות מקצועית של עורכי דין, אנו למדים כי קיימת שונות רבה ואף בלבול בדבר איזה מוצר ביטוחי לרכוש? מהם תנאיו? כיצד למלא את טפסי ההצהרה? אלו פרמיות לצפות לקבל? שעור ההשתתפות העצמית? תחולת במקרה של מצטרפים, מיזוגים, רטרואקטיביות? סניפים בחו"ל? תחרות בין ברוקרים/מבטחים? עיתוי ותוכן הודעות לחברות הביטוח? מעמדו של הסוכן על פי דין? וכיוב` נושאים נוספים.
במודל אחריות מקצועית של עורכי דין אין אנו סוכן או חברת ביטוח אלא שלוחו של המשרד מול סוכני הביטוח הקיימים במשרד או המתמחים בתחום.

המודל כולל:
1.   פרוטוקול ניהול סיכונים המהווה – BEST PRACTICE ארה"ב, אירופה ישראל ומותאם לאחריות מקצועית של עורכי דין. המודל הינו לאותם לקוחות הבוחרים או נדרשים לכך.
2. הכרה של החתמים בארץ ובחו"ל בפרוטוקול הנ"ל בתחום אחריות מקצועית של עורכי דין והשלכתו על הפחתת סיכונים והפחתת פרמיות.
3. ערכים מוספים של התהליך שמותירים בידי המשרד מוצרים, נהלים ותהליכים בתחום אחריות מקצועית של עורכי דין ובין השאר:
  -  הליכים מובנים לפתיחת לקוחות ותיקים. 
  -  הודעה או הסכם לקוח המהווה שילוב של ההלכות האחרונות בנושא אחריות מקצועית של עורכי דין. 
  -  מסגרת ותהליכי ניגוד אינטרסים לרבות תרשימי זרימה מובנים. 
  - קבצי נהלים רלבנטיים. 
4. ביצוע מכרז או איתור בין המובילים בשוק הביטוח בקרב הסוכנים והחברות.או הצבת מחירי יעד מקובלים כמקובל בשוק זה לפוליסות אחריות מקצועית של עורכי דין.
5. שכלול המוצר הביטוחי ומיקסומו ברמת המחיר והתנאים בין השאר בהוספת עשרות הרחבות אשר מתחדשות מידי שנה מתביעות רשלנות מקצועית של עורכי דין.
6. התוצאה: חיסכון בפרמיה עד עשרות אחוזים, טיוב הפוליסה והפחתת הסיכונים.
    בחלק מן המקרים שכר טרחתנו נגזר מהצלחה.
למאמר בנושא ניהול סיכונים ואחריות מקצועית של משרדים ויועמשי"ם
התפלגות הודעות ותביעות אחריות מקצועית לפוליסות משרדיות
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים