חדשות » פער בין מחיר שעת מחירון למחיר בפועל
פער בין מחיר שעת מחירון למחיר בפועל

במסגרת הטור שלנו "חוק המספרים" בעיתון כלכליסט, הקדשנו טור קצר, נתונים ודוגמאות לפערים בין מחיר שעת מחירון למחיר גבייתה בפועל. מצ"ב קישור.

חדשות