הסכמי שותפים

שירותים » הסכמי שותפים ומרקם השותפות
הסכמי שותפים וסוגיות משלימות, פרישת ושותפים וכד`
 הסכמי שותפים וסוגיות פרישת שותפים למינן, הינם נושאים חשובים הדורשים דיון והעמקה. אנו מטפלים בהסכמי שותפים וסוגיות פרישת שותפים במודל מיוחד אשר נוסה בהצלחה במאות הסכמי שותפים ובעשרות מקרים של פרישת שותפים.הסכם שותפות נכון מפחית הסיכוי ואולי אף מונע סכסוכים במשרד עורכי הדין.
 
במודל מורכב זה וכחלק מליווי בהסכמי שותפים ופרישת שותפים, אנו מלווים את המשרד בסוגיות רבות ומגוונות נוספות הנדרשות לרמת השותפות ולרבות:

1. ניסוח הסכמי שותפים או מודלים של פרישת שותפים, או עדכון הסכמי שותפים ומודלים של פרישת שותפים קיימים, תחת דגשים שונים המהווים BEST PRACTICE במשרדים בארץ ובחו"ל בהסכמי שותפים וביחס לפרישת שותפים.
בהסכמי שותפים ו/או בטיפול בפרישת שותפים מוסדרות בין השאר הסוגיות הבאות (ראה פרסום בהמשך):
 • סוגי הסכמי שותפים
 • סוגיות אסטרטגיות – מי אנחנו? מה נרצה להיות?
 • שם הפירמה.
 • סוגי שותפים.
 • זכויות בהון ושינויים עם השנים.
 • מנגנוני קבלת החלטות ורוב.
 • מנגנוני תגמול ושינויים עם השנים.
 • אופק מקצועי לאורך השנים.
 • שותף מנהל מול אקזקיוטיבה.
 • ניהול כספי.. מינוי רו"ח, גזבר.. מבקר פנים.
 • פרישת שותפים, מות שותף, נכות שותף, מחלת שותף.
 • הקמת משרד מתחרה על ידי שותף.
 • ניהול המשרד.
 • הסדרי ביטוח/פנסיה וכיוב`.
 • פירוק השותפות.
 • פטורי שותף.
 • פש"ר של שותף.
 • תנית שיפוט/בוררות
 • וגם סוגיות לכאורה איזוטריות של העסקת בני משפחה.
 • ועוד סעיפים רבים וחשובים.....
2.   כמו כן, בהסכמי השותפים וכחלק מטיפול בפרישת שותפים, אנו מטפלים בהון השותפות וניהולו.
3.   בנוסף, במסגרת הסכמי שותפים וביחס לפרישת שותפים אנו מטפלים, בהסדרים פנסיונים לגוניהם כנדרש מצרכיו השונים של המשרד והסכמי השותפים הקיימים בו בנושא פרישת שותפים.
4.  בהסכמי השותפים אנו מטפלים באופק מקצועי וקבלה לשותפות של שותפי הון שותפי רווחים וכד`.
5.  בהסכמי השותפים ניתנת הדעת להעשרה מקצועית וניהולית של שותפים.
6.  בהסכמי השותפים אנו מטפלים גם  בניהול סיכונים עבור שותפים.
7.   כך גם ניתנת הדעת בהסכמי השותפים למעורבות שותפים, לישיבות שותפים וזרימת מידע, לניהול זמן שותפים וביזור סמכויותיהם וכד`.
8.  הסכמי השותפים מטפלים ברמות דיווח שותף מנהל ותפקידיו. 
9. כמובן שהסכמי השותפים אינם פוסחים על מנגנוני תגמול שותפים וחלוקת רווחים במסגרת הסכמי שותפים ובהתאם למודלים ושיטות מקובלות בארץ ובחו"ל אשר ייושמו ומיושמות בהצלחה רבה במשרדים שונים בארץ. כמו כן הקשר בין מודלים של תגמול וערכם הכלכלי ביחס לפרישת שותפים.
10. ואחרון ולא פחות חשוב, הסכמי השותפים מטפלים ב - יישוב סכסוכים שונים במרקם השותפות ובהסכמי השותפים ולרבות ביחס לסכסוכים בעניין פרישת שותפים.
מצ"ב פרסום בנושאי הסדרי דילול, פרישה ופנסיה
מצ"ב פרסום בנושא הסכם השותפות
מתי יש לצרף שותף לשותפות ושותפי חוזה?
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים