חדשות » משיכות ושכר שותפים ושכירים 2010
משיכות ושכר שותפים ושכירים 2010

הקליקו כאן למאמר מקיף העוסק בעיקרים מתוך סקר שכר שנערך עבור העיתון "כלכליסט". הסקר המקיף עוסק ומציג רמות שכר של: שותפים, שכירים וכל צוות המטה במשרדי עורכי דין, כמו גם שכר יועצים משפטיים בסקטור הפרטי והציבורי. את הסקר המלא וכל דגשיו ניתן לרכוש בחברתנו.

 
 * נציין כי, לצערנו, ליד הפרסום בעיתון צורפו, ללא ידיעתנו וללא קשר לנתוני הסקר, מספר תמונות של שותפים בסקטור. הבהרה בעניין צורפה גם לנוסח שפורסם.
חדשות