מיזוגים של משרדי עורכי דין

שירותים » מיזוגים ורכישות
מיזוגים של משרדי עורכי דין
 כפי שמיזוגים של משרדי עורכי דין נפוצים בעולם, כך מיזוגים של משרדי עורכי דין הפכו ליותר פופולאריים בארץ וזאת תחת ההנחה והמודל הכלכלי הנלווה לה, כי בעת מיזוגים של משרדי עורכי דין נוצרת סינרגיה והשלמה בין שירותים משפטיים שונים ונוצר תרומה מצרפית להגדלת נתח שוק ושולי הרווח.
 
כמו כן הנחת ה"גודל" לכשעצמה, בעת מיזוגים בין משרדי עורכי דין,  משרתת צרכים שיווקיים, כלכליים ואחרים, אך חשוב להדגיש כי אינה מהווה מטרה בלעדית.
 
במיזוגים של משרדי עורכי דין, יש להיצמד למטרות והיעדים של המשרד ומתן מענה לשאלות כגון: מיהו קהל לקוחותיי הפוטנציאלי וכיצד מיזוג יסייע לי בעניין זה? כיצד ארצה להיות ממוצב וכיצד מיזוג יתרום לכך? איזה סל שירותים הנני מעוניין להציג? השותפים ועורכי הדין במשרד? המבנה הארגוני והאופק המקצועי הקיים במשרד? מהם יעדיי ההכנסה/הרווח שלי וכיצד אשפר אותם? וכן הלאה שאלות רבות שיהוו בין השאר נימוקים לבחינתה של ההליכה בדרך של מיזוגים של משרדי עורכי דין.
 
מיזוגים של משרדי עורכי דין כרוכים בשילוב בין אסטרטגיות, תרבויות ארגוניות, מערכי תגמול, גודל המשרדים והיקף הכנסותיהם, גורמי אנוש, מערכות אפליקטיביות, ניהול ידע, שיתוף בתקורות ונושאי משנה נוספים. כל הללו דורשים בחינה והערכות מקדימה להיתכנותם של מיזוגים בין משרדי עורכי דין.
ניסיון מצטבר בחו"ל ובארץ לגבי מיזוגים של משרדי עורכי דין, מלמד שניתוח נכון של פוטנציאל המיזוג/רכישה כמו גם עריכת בדיקת נאותות ברמה כזו או אחרת, ממזערים את הסיכון לכישלונם או תורם להצלחתם של מיזוגים של משרדי עורכי דין.
 
מניתוח כשלון מיזוגים של משרדי עורכי דין עולה כי המרכיבים העיקריים לכישלון הינם:DD  חלקי וחסר ערב המיזוג, היבטים פרסונאליים של השותפים הבכירים בגופי המשרדים המתמזגים, תרבות ארגונית שונה בין המתמזגים ורק אח"כ היבטים כלכליים ומקצועיים.
 
ניסיוננו מלמד שסיוע מקצועי במיזוגים של משרדי עורכי דין בשלבי ההיתכנות, התכנון והביצוע מסייע רבות להצלחתם. אנו מלווים את מיזוגים בין משרדי עורכי דין בכל אחד מן השלבים הבאים (ראה קובץ מצורף):
1.      שלב ה"גישושים".
2.      שלב ההיתכנות הראשונית.
3.      שלב המו"מ הראשוני.
4.      DD.
5.      שלב ההיתכנות המתקדם.
6.      משא ומתן וראיית העתיד המשותף.
7.      הסכם מיזוג.
8.      הטמעת היבטיי המיזוג טרם חבירה.
9.      חבירה והמשך הטמעה.
10.    הפקת לקחים שוטפת ויישום. 
 
אנו מלווים מיזוגים של משרדי עורכי דין באופן מתודולוגי ומובנה על בסיס פרוטוקולים מותאמים במיוחד לתהליך זה. ועורכים DD מובנה ומותאם מיוחד למיזוגים בין משרדי עורכי דין.
 
עוד כחלק מהסיוע במיזוגים של משרדי עורכי דין אנו מסייעים בקביעת לו"ז וייעדי המיזוג בתוכנית עבודה מתוקצבת ומסודרת של כל שלבי המיזוג לרבות נקודות דיווח, בחינת משובים: מלקוחות, עובדים קולגות ועוד..תוכנית עבודה זו הינה מיוחדת ומותאמת למיזוגים של משרדי עורכי דין.

בנוסף במסגרת השירות מיזוגים של משרדי עורכי דין, קיימים לנו מאגרים של מאות משרדים וחלקם מופיעים ב- "חצר מידע" של משרדים המעוניינים לבצע מיזוג/התמזגות/רכישה וכיוב` להיצע המיזוגים לחץ כאן.
מצ"ב מאמר בנושא הסכם השותפות
מצ"ב פרסום בנושא מיזוגים ורכישות
מצ"ב פרסום בנושא הערכת שווי של משרד עורכי דין
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים