חדשות » תנאי קבלה לשותפות ושותפות חוזה פברואר 2012
תנאי קבלה לשותפות ושותפות חוזה פברואר 2012

במסגרת המדור הקבוע שלנו בביטאון "הפרקליטים", הקדשנו מאמר לנושא קבלה לשותפות ודנו בכל ההיבטים הרלבנטיים לשותף חוזה וההסכם החל עליו. מצ"ב קישור למאמר.

נזכירכם כי רמות השכר של שותפי חוזה ושותפי הון פורסמו בסיכום לשנת 2011 (בעמוד 16).
חדשות