יישוב סכסוכים במשרד עורכי דין

שירותים » יישוב סכסוכים
סכסוכים במשרדי עורכי דין
לאחרונה עדים אנו לסכסוכים רבים ושונים במשרדי עורכי דין כשהללו קטנים כגדולים, כמו כן עשרות סכסוכים נוספים במשרדי עורכי דין מתרחשים מידי שנה בשותפויות מבלי שהללו יתפסו כותרות במדיה. סכסוכים אלו מתרחשים עם או בלי קשר להסכם השותפות.
 אנו מחלקים את הסכסוכים במשרדי עורכי דין לכמה קבוצות עיקריות נמנה את הקבוצות (ראה פירוט במאמר המצורף):
1.       סכסוכים במשרדי עורכי דין על רקע חלוקת אחוזים בשותפות.
2.       סכסוחחכים במשרדי עורכי דין על רקע טיפול ו/או הבאת לקוחות.
3.       סכסוכים במשרדי עורכי דין על רקע מחלוקת ביחס לאסטרטגיה של המשרד.
4.       סכסוכים במשרדי עורכי דין על רקע מחלוקות בנושאים ניהוליים.
5.       סכסוכים במשרדי עורכי דין על רקע הסדרי פרישה ופנסיה או חו"ח מוות או נכות.
6.       סכסוכים במשרדי עורכי דין על רקע שם הפירמה.
7.       סכסוכים במשרדי עורכי דין בעניין שותפי רווחים או מסלולי קרירה של גורמים אחרים במשרד.
8.       סכסוכים במשרדי עורכי דין ביחס למשרדים אחרים בסוגיות משיקות:
  • מחלוקות על רקע מיזוג.
  • מחלוקות על רקע שת"פ.
  • מחלוקות על רקע דמי העברת שכ"ט.
  • מחלוקות על ענייני ניגוד אינטרסים.
  • מחלוקות על רקע עילות שונות כגון: לשון רע, פגיעה בפרטיות וכד`.
 9.    סכסוכים במשרד עורכי דין על רקע מחלוקות עם צדדים שלישיים כגון: בני/בנות זוג, שארים, נושים לרבות הערכות שווי של משרדי עורכי דין.
 
במסגרת שירות זה של פתרון סכסוכים במשרד עורכי דין אנו מסייעים למשרדי עורכי דין, משרדי עורכי פטנטים, יועצים משפטיים ומחלקות משפטיות (על דרך הפישור, בוררות, גישורים וכיוב`) בנושאים הבאים ובנושאים נוספים הקשורים להסכם השותפות:
Ø  יישוב סכסוכים במשרד עורכי דין בין שותפים פורשים.
Ø  יישוב סכסוכים במשרד עורכי דין בעניינים כלכליים ואחרים בקרב השותפים.
Ø  ישוב סכסוכים במשרד עורכי דין ביחס לנושאי מנגנוני תגמול.
Ø  יישוב סכסוכים במשרד עורכי דין ביחס לנושאי מנגנוני פרישה.
Ø  יישוב סכסוכים בין משרדי עורכי דין למשרדים אחרים בסוגיות שונות.
Ø  יישוב סכסוכים במשרד עורכי דין בין שכירים למשרדים בעת פיטורין או התפטרות.
Ø  יישוב סכסוכים בין מקבלי שירות משפטי בחברות למשרדי עורכי דין.
Ø  יישוב סכסוכים בין משרדים ללקוחות בסוגיות שכר טרחה.
למאמר בנושא: סכסוכי שותפים והסכם השותפות
למאמר בנושא: חלוקת רווחים בשותפות
למאמר בנושא: דילול פרישה ופנסיה
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים