חדשות » פורסם סקר השותפים הגדול בנושא רווחים, פרישה, תחרות ועוד`
פורסם סקר השותפים הגדול בנושא רווחים, פרישה, תחרות ועוד`
בכנס לשכת עורכי הדין יוקדשו השנה במיוחד שני פאנלים בניהולנו, לסוגיות הקשורות ליום יום הפיננסי, ניהולי, שיווקי של כל עורך דין ושותף.
לבקשת עיתון "כלכליסט" ומתוך מטרה לעמוד מקרוב על עמדותיו של סקטור עורכי הדין בנושאים מעניינים שונים שיידונו בפאנלים, ערכנו סקר נרחב בקרב מאות שותפים ממאות משרדי עורכי דין ברחבי הארץ ביחס לעמדות שונות.
חדשות