חדשות » סיכום מקיף על שנת 2011 ובין השאר הכנסות, רווחים, משיכות שותפים וכיוב`
סיכום מקיף על שנת 2011 ובין השאר הכנסות, רווחים, משיכות שותפים וכיוב`
עם סיומה של שנת 2011 מובאת סקירה מקיפה מאוד על ביצועי סקטור עורכי הדין. באמצעות ניתוחים וגרפים אנו מציגים את ביצועי השנה ביחס ל: הכנסות והתפלגותן, ביקושים, תעריפי שכר טרחה, רווח ומשיכות שותפים, ביקוש לכוח אדם, ביקוש למיזוגים, ימי אשראי וגבייה וכיוב` מצ"ב כקישור.
חדשות