שכר טרחת עורכי דין

שירותים » ייעוץ כלכלי
ייעוץ כלכלי לעורכי דין, שכר טרחת עורכי דין
 
1.במסגרת ייעוץ כלכלי לעורכי דין מיושמת מתודולוגיה ושיטות עבודה מעשיות הנוהגות בסביבות עבודה משפטיות מתקדמות ונוסו בהצלחה במשרדים שונים בארץ ובחו"ל בעת ייעוץ כלכלי לעורכי דין. 
2.במסגרת ייעוץ כלכלי לעורכי דין אנו משתמשים במודלים ייחודיים לסביבת עבודה משפטית והצגה מתודולוגית וגראפית ייחודית המסייעת בייעוץ הכלכלי למשרד עורכי דין ובסוגיות שונות ובינהן תמחיר, ניתוח ביצועים, שכר טרחת עורכי דין וכיוב`.
3.במסגרת ייעוץ כלכלי לעורכי הדין אנו שותפים לשלב ניתוחן המקצועי של התוצאות והדיון/מסקנות הנגזרות מהן בנתוני השוואה למקובל בסקטור המשרדים בארץ. 
4.כלי העבודה שלנו בייעוץ כלכלי לעורכי הדין והמתודה נשארים בידי הלקוחות ומשמשים בידיהם בשוטף.
5.אנו מוצאים כי הייעוץ הכלכלי לעורכי דין, משפיע על שולי הרווח של המשרד בעשרות אחוזים כמו גם על היבטיי שותפות, כוח אדם, שיווק תפעול, ניהול סיכונים, סביבת עבודה ושכר טרחת עורכי הדין.

המודלים המטופלים בייעוץ כלכלי לעורכי דין:

א. מודל ניהול שולי רווח ממחייבים
המודל הינו חלק מהייעוץ הכלכלי למשרד עורכי הדין ומסייע בידי מקבלי ההחלטות בניהול נכון ויעיל של סוגיות: הערכת שווי, תכנון תקציבי רב שנתי, חלוקת ומבנה ההכנסות, חלוקת ומבנה הוצאות שכר עבודה, מבנה וחלוקת הוצאות הנהלה וכלליות, מבנה התמחיר ושכר טרחת עורכי דין, בקרה תקציבית, ניהול הגביה, הקצאת יעדים למחייבים, בסיס לאסטרטגיה רב שנתית  ו - תוכניות עבודה שנתיות מתוקצבות, בסיס לשת"פ ו - מיזוגים, בסיס למבנים ארגוניים, בסיס לניהול כוח אדם, בסיס לניהול התפעול וסביבת עבודה, בסיס לטיפול במרקם השותפות וכיוב`.

ב. מודל שולי רווח מלקוחות
המודל הינו חלק מהייעוץ הכלכלי לעורכי הדין והינו משיק למודל שולי הרווח ומסייע בידי מקבלי ההחלטות בהבנה וניהול נכון של הסוגיות: מבנה כלכלי של התמחויות המשרד, ניהול סיכונים בהקשר בסיס הלקוחות, ניתוח שולי רווח בחתך לקוחות, ניהול לקוחות בחתך מחייבים, ניהול מוצרים משפטיים (ריטיינר, שעות וכד`) ניהול גבייה, הקצאת יעדים, שכר טרחת עורכי דין, מבוא לאסטרטגיה רב שנתית וחד שנתית ובסיס לשיווק וניהול לקוחות.
ג. מודל שולי רווח ממוצרים  
המודל הינו חלק מהייעוץ הכלכלי לעורכי הדין והינו מנתח את מוצרי המשרד ושיטות התמחיר שלו. כך מנתח המודל את שולי הרווח מריטיינירים, תמחיר שעה, תמחיר כאחוז מהעסקה או בגין הצלחה ותמחיר קבוע לעבודה שהללו חלק משכר טרחת עורכי דין. המודל לרמת מקבלי ההחלטות להסיק ממסקנות ביחס לביצועים של כל אחת משיטות התמחיר והמוצרים השונים.
ד. מודל שולי רווח מיחידות רווח והפסד  
המודל הינו חלק מהייעוץ הכלכלי לעורכי הדין והינו סוקר, בוחן ומטפל ביחידות רווח והפסד ספציפיות במשרד אשר החיוב בהן אינו נגזר מתעריף שעה. כך נבחנות יחידות פראליגל, יחידות המטפלות במימושים הוצאה לפועל, ביטוח לאומי, הוצאות לקוחות וכיוב`. המודל מסייע לרמת מקבלי ההחלטות להסיק מסקנות לגבי התנהלותן ורווחיותן של יחידות רווח והפסד אלו במקביל לדיון בשכר טרחת עורכי הדין. 
לפרסום בנושא מדידה כלכלית
למאמר בנושא השוואת מחירי שכר טרחה
לדוגמאות של חתכים ונתונים פיננסיים PDF
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים