חדשות » פרסום מיוחד! תוצאות סקר השוואת הכנסות ומחירי שעה מתחומי פעילות
פרסום מיוחד! תוצאות סקר השוואת הכנסות ומחירי שעה מתחומי פעילות
לפניית רבים לקבלת הנוסח המלא ולהבהרות הסקר המרתק והמקיף שפורסם בעיתון "כלכליסט" (על הכותרות שהוא יצר), מצורף, כקובץ, הנוסח המלא של תקציר הסקר.
 
נדגיש כי הסקר בחן מאות תחומי עיסוק שקובצו ל – 13 עיקריים והציג ביחס לכל תחום, נתונים וניתוח של:
  • מחזור הכנסה שנתי ממוצע למשרת עו"ד – שהינו ההכנסה מההתמחות בשנה שהיא מחולקת במספר משרות שותפים/ועורכי דין שעסקו בהתמחות במהלך שנה.
  • מחיר שעה אפקטיבית בפועל - שהינה חלוקת ההכנסה מתחום מסוים במהלך שנה, במספר השעות האפקטיביות בפועל, ששותפים ועורכי דין עבדו בשנה בתחום הנבדק.
נזכיר שכמובן, מחיר השעה בפועל, רחוק כדי עשרות אחוזים ממחיר המחירון, כמו כן, הן ההכנסה למחייב והן שעת הביצוע בפועל, נורמלו על פני מספר שנים והינן לפני הוצאות שכר עבודה והוצאות הנהלה וכלליות.
 

בכל אחד מן התחומים, הוצגו הנתונים, הן במשרדים גדולים/בינוניים/בוטיקים והן במשרדים קטנים. 

לתקציר הסקר ולניתוח הקלק כאן

חדשות