חדשות » עורכי דין ורשתות חברתיות - יוני 2011
עורכי דין ורשתות חברתיות - יוני 2011
מזה זמן אנו מתבקשים להקדיש מאמר לנושא עורכי הדין והרשתות החברתיות.
לכן מצ"ב קישור לנוסח מלא של מאמר שפורסם בעיתון "הפרקליטים". במאמר מענה לשאלות פרקטיות רבות וכן עיסוק בהיבטיי אתיקה ואחריות מקצועית ברשת החברתית.
                                                                                                                                         
חדשות