חדשות » מיזוגים, רכישות ושיתופי פעולה-מודלים, כלים וסימולציות!
מיזוגים, רכישות ושיתופי פעולה-מודלים, כלים וסימולציות!

עקב "קדחת" המיזוגים הפוקדת את הסקטור התבקשנו לשוב ולדון בנושא: מודלים למיזוג, רכישה, שת"פ וכד. לפיכך בקישור המצ"ב מאמר מעודכן ומקיף בנושא

חדשות