ניהול ידע במשרד עורכי דין

שירותים » מחשוב וניהול ידע
מחשוב משרד עורכי דין
 במודל זה של מחשוב משרד עורכי דין, אנו בוחנים את נושאי הטכנולוגיה במשרד תחת תוכניתו האסטרטגית הרב שנתית ומטמיעים אותם בתוכנית עבודה שנתית מתוקצבת לנושא מחשוב משרד עורכי דין.
תוצרי המודל של מחשוב משרד עורכי דין, הינם רבים ומגוונים ובהם בין השאר:
 • בחינה אסטרטגית של מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של מערכות הניהול והתפעול של המשרד מרמת ERP ועד רמה מבוזרת של מערכות הן מערכות Legacy והן מערכות תומכות.
 • ניהול המערך הטכנולוגי   OUTSOURCING או INHOUSE, ושילוב בניהם.
 • ייעוץ אסטרטגי וטאקטי בנושא מחשוב משרד עורכי דין בהקשר מערך החומרה, תוכנה, קושחה וכד`.
 • יעוץ אסטרטגי וטקטי בנושא של מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של המערכות האפליקטיביות (בילינג, ניהול לקוחות, ניהול ידע, ארכיב אלקטרוני, קישוריות וכד`).
 • מחשוב משרד עורכי דין בהיבטיי תיק אתר, רישוי תוכנות, רמת שרתים, רמת תחנות עבודה.
 • היבטי תמיכה במשתמשים.
 •  נהלי שימוש במערכות מחשב (דוגמא מצ"ב).
 • מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של בחינת ספקי IT,  SLA , גיבוי הדדי, קוד מקור, תיעוד.
 • מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של היבטיי תוכנות מקצועיות ואחרות (מערכות הפעלה, OFFICE, תוכנות אחרות..) בהיבטים רלבנטיים לסביבת עבודה משפטית כגון backward compatible וכד`.
 • מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של היבטיי אבטחת מידע לסוגיהם השונים (אבטחת מידע פיסית, גישה מרחוק, וידוא צד, ניהול הרשת בהיבטיי אבטחת מידע וכיוב`.
 • מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של היבטיי גיבוי לרבות הטמעתם ובחינתם בשוטף של נהלי גיבוי למערכות המשרד השונות.
 • מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של היבטיי אחסון מקום בו נדרש הדבר.
 • פקס אלקטרוני.
 • מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של היבטים טכנולוגים של אתר האינטרנט.
 • מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של מערכות אינטראנט ואקסטראנט.
 • מחשוב משרד עורכי דין בהקשר של תקשורת וקישוריות.
 • הטמעת עיקרון ניהול הידע כעקרון על, אבחנה בין ידע ציבורי לידע על לקוחות דיון בגישות לניהול ידע, הכרת מערכות ניהול ידע או טיוב הקיימות וכד`.
מצ"ב כדוגמא נוהל שימוש במערכות מחשב PDF
מצ"ב מאמר בנושא מחשוב וטכנולוגיה במשרד עורכי דין
מצ"ב טור קצר בנושא ניהול ידע במשרד עורכי דין
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים