אסטרטגיה של משרד עורכי דין

שירותים » אסטרטגיה ותוכניות עבודה רב שנתיות
מודל אסטרטגיה ותוכניות עבודה רב שנתיות מסייע בידי מקבלי ההחלטות לבחון את האסטרטגיה הרב שנתית של המשרד ולצקת אותה לתוך מבנה מתודולוגי (ראה דוגמאות ופרסום בהמשך).
 1. במסגרת מודל האסטרטגיה מספר שלבים עקרוניים:
  צילום מצב - באמצעות מודל שולי הרווח  ומידע נוסף, צילום מצב של  המשרד בהקשרים הבאים:
  • ביצועים כלכליים  (בחתך מחייבים, בחתך מחלקות/קבוצות עבודה, בחתך שותפים, בחתך משרד, בחתך לקוחות, בחתך סגמנטים תעשייתיים וכיוב`).
  • מבנה מקצועי ומבנה אדמיניסטרטיבי.
  • הון אנושי
  • סביבת עבודה וגיאוגרפיה
  • מבנה השותפות
  • תחומי עיסוק והתמחויות
  • מתחרים
  • לקוחות
  • וכיוב`..
 2. בניית תוכנית אסטרטגית במסגרת כלי מתודולוגי ומובנה, התוכנית נותנת מענה לשאלות: Who we are? , SWOT,  M&A, פעילויות מחוץ לליבה (Hi Tech,Low Tech) גיאוגרפיה , תחומי עיסוק קיימים/עתידים, קהלי יעד, מיתוג, מיצוב (כמות, איכות, מקצועיות, שירות, HR....), תמחיר, שורת הרווח, שותפים ואופק מקצועי, פתיחת משרדים בחו"ל, שת"פ עם משרדים בחו"ל, אסטרטגיית תקורות וסביבת עבודה וכד`
 3. מסמך תוכנית אסטרטגית 3 שנתית ובו יעדים אסטרטגים 3 שנתיים בכל התחומים המופיעים בסעיף 1 לעיל.
 4. יציקת התוכנית האסטרטגית לתוכניות עבודה שנתיות. 
לפרסום בנושא אסטרטגיה ודוגמא למוצרים המתקבלים במסגרת התוכנית הרב שנתית PDF
לפרסום בנושא שיווק וניהול לקוחות
לפרסום בנושא מיזוגים ורכישות
כל הזכויות שמורות לעו"ד זלמנוביץ דודי. אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת /או ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במסמך זה ותוכנו עושה זאת על אחריותו בלבד.
חדשות
שרותים נוספים