חדשות » 20 דוגמאות לרשלנות מקצועית ודגשים לרכישת ביטוח מקצועי
20 דוגמאות לרשלנות מקצועית ודגשים לרכישת ביטוח מקצועי
שנת 2010 הציגה רף חדש של תביעות אחריות מקצועית כנגד עורכי דין ויועמ"שים.
נציג 20 דוגמאות לאירועי רשלנות מקצועית, נדון בנושא ניהול הסיכונים במשרדי עורכי הדין, עורכי פטנטים ומחלקות משפטיות וניתן דגשים חשובים ביחס לנדרש מפוליסות האחריות המקצועית.
הנתונים הינם מסקנותינו ממאות חיתומים ותביעות אותם אנו בוחנים ומלווים במהלך שנה.
חדשות