חדשות » סקר מיוחד - רמות ניהול וביצועים פיננסיים
סקר מיוחד - רמות ניהול וביצועים פיננסיים

בקישור זה, דגשים, נתונים וגרפים מתוך סקר מקיף שנערך עבור העיתון "כלכליסט".

הסקר בוחן את הרמה הניהולית/ארגונית ב- 100 משרדים ואת הקשר בין רמה זו לביצועים הפיננסיים של המשרד.
חדשות