חדשות » מהו הרווח הממוצע לשותף הון בישראל? נתונים פיננסיים על ביצועי סקטור עורכי הדין "דה מרקר" ספטמבר 2005.
מהו הרווח הממוצע לשותף הון בישראל? נתונים פיננסיים על ביצועי סקטור עורכי הדין "דה מרקר" ספטמבר 2005.

נושא דירוג משרדי עורכי דין שוב עלה לדיון עם פרסומי הדירוגים של החברות D&B ו - BDI. במאמר קצר זה ותוך כדי דיון בנושא הדירוג, אנו מרחיבים ומצרפים חתכים ונתונים על ביצועיו הפיננסיים של סקטור עורכי הדין בארץ.

חדשות